Báñate en mi ojos, que se joda el mar.

dimarts, 22 de juny de 2010

Somnis


Mai m'havia parat a pensar detingudament quin és el meu somni. Què és allò que vull realitzar, professional o personalment. Podria ser... ser una dissenyadora influent, formar una família i tindre 5 fills sans i feliços, casar-me amb l'home més ric del món, comprar-me una mansió a Roma o ser molt exitosa en la vida professional.
Però crec que el meu somni tira més cap a altres camins.
Pense en fer les coses bé, en poder arribar a ser com vull ser sense fer mal o aprofitar-me de ningú i sobretot sempre enfocant-ho tot des d'un punt de vista humil. Deixar els peus subjectes a terra i mai caure en el món de la falsedat i de les vides buides, o més bé farcides de objectes materials sense sentit.
Crec que el meu somni és donar-li un significat a la meua vida, no ser un més d'aquells que naixen i moren com si passaren per una estació viatgera, sino deixar una influència, una ajuda, ser alguna cosa per als altres. Ser útil.

Nunca me había parado a pensar detenidamente cual es mi sueño. Qué es lo que quiero realizar profesional o personalmente. Podría ser... ser una diseñadora influyente, formar una familia y tener 5 hijos sanos y felices, casarme con el hombre más rico del mundo, comprarme una mansión en Roma o ser muy exitosa en la vida profesional.
Pero creo que mi sueño tira más por otros senderos. Pienso en hacer las cosas bien, en poder llegar a ser como quiero sin hacer daño o aprovecharme de nadie y sobretodo siempre enfocándolo todo desde un punto de vista humilde. Dejar los pies sujetos a tierra y nunca caer en el mundo de la falsedad y de las vidas vacías, o más bien llenas de objetos materiales sin sentido.

Creo que mi sueño es darle un significado a mi vida, no ser uno más de aquellos que nacen y mueren como si pasaran por una estación viajera, sino dejar una influencia, una ayuda, ser algo para los demás. Ser útil.I never made a stop in my way to think carefully which my dream is. What's what I want to realize professional or personally. It might be ... becoming an influential designer, forming a family and growing 5 healthy and happy children, marrying the richest man in the world, buying a mansion in Rome or being successful in professional life.
But I believe my dream goes along a different way.
I think of doing things well, becoming what I want to be without damaging or taking advantage of anyone, and specially focusing everything from a humble point of view. To keep on having my feet on the ground and to never fall down in a world of hypocrisy and empty lives, or rather full of material senseless objects.

I believe that my dream is giving a meaning to my life, not to be one of those who are just bornt to die as if they were passing by a travelling station, but to leave an influence, to help, to be something for others. To be useful.

diumenge, 13 de juny de 2010

Torna a ballar-me-laFa més d'un any que tinc aquest blog, i créixer en anys significa créixer també en moltes coses... així que ja era hora de canviar un poc l'aspecte d'açò, no?
A mí m'encanta el nou fons, perquè significa vitalitat, i ganes de fer coses i de que arribe tot allò que ansie.
Estic a punt de dur a terme una iniciativa que dins de poc compartiré amb vosaltres perquè també us animeu a participar.
De moment tinc 17 anys i vull seguir en la línia que duc, admetent els menuts desviaments que em pose el camí per davant.

Hace más de un año que tengo este blog, y crecer en años significa también crecer en muchas cosas... así que ya era hora de cambiar un poco el aspecto de esto, ¿no?
A mí me encanta el nuevo fondo porque significa vitalidad y ganas de hacer cosas y de que llegue todo lo que ansío.
Estoy a punto de comenzar con una iniciativa que dentro de poco compartiré con vosotros para que también os animéis a participar.
De momento tengo 17 años y quiero seguir en la línea que llevo, admitiendo los pequeños desvíos que el camino me ponga por delante.

It's been more than a year since I've got this blog, and growing up in age means also growing up in many other things... so I thought the time to change this a little had come, hasn't it?
I love the new pattern because it means vitality and will to do new things and wait for everything I long for.
I'm about to begin an initiative that I hope to share with you soon so you can also join me in it.
By now, I'm 17 and I want to follow the line I've been walking on, accepting the little detours the way will put in front of me.dijous, 3 de juny de 2010

Tinc poc de temps per parlar de novetats, de moment tot va més o menys bé, és afeixugant i estressant, i l'altre dia em vaig caure de la bici i m'he lesionat el genoll...pero tinc un acordió i la llibertat està al voltar el cantó!

Tengo poco tiempo para hablar de novedades, de momento todo va bien más o menos, es agobiante y estresant, y el otro día me caí de la bici y me he lesionado la rodilla...pero tengo un acordeón y la libertad está a la vuelta de la esquina!

I have no time to talk about new things, eveything is fine right now, it's stressful and the other day I fell while riding with my bike and injured my knee... but I've got an accordion and freedom is down the street!